RECYKLACE HORNÍK s.r.o.

Autovrakoviště a kovošrot

Vítejte

Firma vznikla v roce 2010. Na trhu působí již 12 let a proto věříme, že s námi budete spokojeni. Naší prioritou je vytěžit recyklací odpadů důležité komodity, které jsou vráceny zpět do výroby.

Podrobnosti o firmě a provozní dobu najdete v kontaktech.

Autovrakoviště

Jsme držitelem oprávnění k likvidaci autovraků.

Při odhlašování motorového vozidla z evidence je nutné předložit doklad o předání vozidla k ekologické likvidaci, který mohou vydat pouze zařízení schválená ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraku dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Autovrak je definován jako nebezpečný odpad, pokud není odstraněn v souladu se zákonem o odpadech, je považováno toto jednání za trestné.

Pro odhlášení autovraku potřebujete velký technický průkaz a doklad totožnosti.

Služby

 • Ekologická likvidace všech druhů vozidel
 • Odtah autovraku
 • Pro firmy a občany vystavíme veškeré podklady a náležitosti

Sběrna

Vykupujeme

 • Železný a neželezný odpad
 • Elektrické a elektronické zařízení
 • Počítačový šrot
 • Měděné kabely, elektromotory, autobaterie
 • EURO palety

Možnost zdarma odevzdat

 • Zářivky, žárovky, LED žárovky a jiné zdroje světla
 • Vyřazené akumulátory, monočlánky a jiné druhy baterií
 • Pro firmy vystavíme doklady o ekologické likvidaci a zpětném odběru

Copyright © 2023 Recyklace Horník s.r.o. Všechna práva vyhrazena.